Podmienky súťaže BioDiaCelia

Vyberte si zo širokého sortimentu potravín, ktoré ponúkame špeciálne pre Vás. Zdravé, prémiové, slovenské, bezlepkové, bezlaktózové.
Všetko máme. Stačí nakúpiť za 15€a môžete sa zapojiť do zlosovania o kuchynský robot Sencor.

Navštívte nás v novom priestore v OC MAX Trnava na prízemí.


Otvorený sme pre Vás 7 dní v týždni od 9:00 do 21:00

Nájdete nás ľahko - 5 minút pešou chôdzou zo železničnej stanice alebo priamo v OC MAX, kde môžete pohodlne zaparkovať.


Podmienky súťaže v predajni BioDiaCelia Trnava o vecné ceny v hodnote 350€


Do súťaže sa zákazník môže zapojiť nákupom nad 15€ s DPH v novo otvorenej predajni BioDiaCelia Trnava v OC MAX od 15.11.2018 do 31.12.2018. Zákazník sa zapojí do zlosovania o vecné ceny a darčekovú poukážku vhodením vyplneného registračného formulára do urny, ktorá je prítomná v predajni.

Zlosovanie prebehne do 7.1.2018 a v tom termíne bude oznámený výherca.


  1. cena kuchynský robot značky Sencor v hodnote 240€

  2. 5x pohár značky KeepCup spolu v hodnote 60€

  3. 5x darčeková poukážka BioDiaCelia v hodnote 10€, spolu v hodnote 50€. Platí na nákup v sieti BioDiaCelia


Výherca bude zlosovaný do 7.1.2018 konateľom spoločnosti, bude vyhotovený video záznam alebo fotografie. Záznam bude umiestnený na sociálnej sieti Facebook a Instagram pod účtom patriacim spoločnosti Biodiacelia s.r.o.

Zákazník bude kontaktovaný pomocou telefónne čísla, ktoré poskytol v registračnom formulári na tento účel. Ak sa zákazníka nepodarí kontaktovať do 7 dní, prebehne nové zlosovanie o danú cenu. BioDiaCelia s.r.o. Sa zaväzuje zákazníka kontaktovať minimálne 3x.

Výhru je moné vyzdvihnúť osobne v predajni BioDiaCelia Trnava.


GDPR ochrana osobných údajov


V prvom rade by som chcel ako riaditeľ spoločnosti Biodiacelia s.r.o. uistiť zákazníkov, že budeme nakladať s osobnými údajmi, ktoré nám zákazníci poskytli, citlivo a bezpečne. Nebudeme ich používať na žiadne iné účely, ako na vyhodnotenie súťaže – oznámenie výhercu na sociálnych sieťach formou foto/video záznamu a zatelefonovaním šťastnému výhercovi.

Biodiacelia s.r.o. sa zaväzuje, že podľa európskeho nariadenia č. 2016/679 zabezpečí ochranu osobných údajov a ich likvidáciu po ukončení súťaže a oznámení výhercov. Biodiacelia s.r.o. Použije osobné údaje iba na vyhodnotenie súťaže na sociálnych sieťach a oznámenie výhercovi výhru v súťaži.

BioDiaCelia s.r.o. neposkytne údaje žiadnym tretím stranám. Biodiacelia s.r.o. Nepoužije vyzbierané osobné údaje za účelom vyhodnotenia súťaže na iné marketingové účely.


Prístup k osobný údajom:


K osobným údajom zákazníka má prístup iba konateľ spoločnosti BioDiaCelia s.r.o. výlučne.

Likvidácia záznamov:


Formuláre s osobnými údajmi budú po vyhodnotení súťaže uchovávané v kancelárskych priestoroch BioDiaCelia s.r.o. s prístupom výlučne konateľa spoločnosti. Po oznámení výhercov a úspešnom vyzdvihnutí všetkých cien budú údaje úplne zlikvidované skartáciou. Nebude vyhotovená žiadna kópia.

O likvidácii bude vyhotovený riadny záznam a prebehne pod dohľadom konateľa spoločnosti.


Peter Kukučka

výkonný riaditeľ