Kategória: Drogéria

Leštidlo do umývačky riadu 1l

6,38 € s DPH
5,32 € bez DPH
ks
Pridajte do košíka tovar za minimálne 25 € a dopravu máte zadarmo.

Popis produktu

Zloženie: 15-30 % kvasný líh, 5-15 % kyselina citronová, < 5 % neionický rostlinný tenzid.

Leštidlo bráni vytváraniu bieleho povlaku z minerálnych usadenín na riade. Na rozdiel od konvenčných leštidiel neobsahuje optické zjasňovače a syntetické vône.


VAROVANIE. Horľavá kvapalina a pary. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vovyplachovaní. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Likvidácia: použitý obal po vypláchnutí odovzdajte do triedeného komunálneho odpadu, zvyšok nespotrebovaného výrobku odstráňte s prebytkom vody do kanalizácie.


Objem: 1l

Výrobca: Tierra Verde.